Felanmälningar

Felsökning pågår av porttelefoner och webbokning av tvättstuga.

Passersystem

Aptus/passerbrickor, olika utseende samma funktion

Olika utseenden men  samma funktion

Varje lägenhet har som standard två stycken passerbrickor, även kallade aptusbrickor. Med passerbrickan kan ni öppna dörrar till portarna 31-34 och tvättstuga samt använda för att åka med terränghissen vid trappen mellan kyrkan och Mjölnerbacken.

Borttappad passerbricka och nybeställning

Om ni tappat bort er passerbricka skall ni snarast kontakta styrelsen för att spärra er bricka för användning. Om ni behöver flera brickor beställer ni det lättast genom att maila till styrelsen@mjolner3.se.

Vid beställning ange namn, internt lägenhetsnummer, samt antal brickor som önskas. Extra passerbrickor kostar för närvarande 250:- och betalas via faktura.

Porttelefon

pteleGenom att hålla upp passerbrickan mot porttelefonens knappsats öppnas dörren. Besökare använder, med fördel, porttelefonens telefonbok för att komma in. De följer då anvisningarna på skärmen, bläddrar sig till namnet på den person som de ska besöka, och trycker på knappen intill. Porttelefonen ringer då upp er varvid ni svarar i telefonen, talar med er besökare och medger tillträde genom att trycka ”*” alternativt ”5” på telefonen. Om ni vill neka tillträde trycker ni ”#”. Observera att ni måste ha en tonvalstelefon för att kunna öppna dörren via er telefon. Finns inte ditt namn i porttelefonens telefonbok, eller om du vill ändra telefonnummer, kontakta styrelsen. För handbok till porttelefonen klicka här.

 

Aktuellt

 • Häng upp cd-skivor eller mindre speglar i ett snöre på balkongen, så slipper vi problemen med duvor.
 • Samfälligheten Vikingen har ny hemsida där du hittar information om bland annat våra parkeringar, se Lidret.se
 • Dokument till vår årsstämma finner du här.
 • Vår ekonomiska förvaltare heter Simpleko, mer information finns här.
 • Det är absolut förbjudet att låta sina djur uträtta sina behov i våra lokaler.
 • Anticimex hjälper oss få bukt med råttorna som dykt upp i området under förskolebygget, tack för hjälp med att stänga dörrar och inte mata fåglar från balkonger. Anticimex are exterminating rats here, thank you all for closing doors and not feeding birds from balconies.
 • Det är absolut förbjudet att elda i våra trappuppgångar. No fires are allowed in our common areas. Please do not use open flames or store anything in our stairwells or corridors.
 • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
 • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd, på grund av den fara som ovidkommande föremål innebär vid exempelvis brand.
 • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
 • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
 • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Sverige Parkering på här eller på telefon 0770-17 55 00. Se även www.lidret.se.

Search