Felanmälningar

Sopsugen är trasig. Kasta avfall i sopnedkastet tills det är fullt. Sopkärl kommer ställas ut vid Mjölnerbacken 43. Our waste disposal system is out of order. Use the garbage chutes as long as possible. When these are full you can dispose of garbage near Mjölnerbacken 43.

En port är trasig till garaget Lidret. Denna port ska vara stängd. Se löpande information på lidret.se

One gate to the garage is out of order. It must remain closed until fixed. See lidret.se for more information.

Ändring i hyreslägenheter

Vid misstanke om vattenskada vid rinnande kranar, element, toalettstol skall hyresgästen omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren för att undvika omfattande vattenskador.

Åtgärdsrutin vid fel

 1. Hyresgästen skall i första hand försöka åtgärda det som är trasigt/fel (t.ex. rensa avlopp och skruva åt skruvar i en glappande garderobsdörr).
 2. Det trasiga föremålet lagas av fastighetsförvaltaren. Om det ligger inom hyresgästens ansvarsområde informeras denne innan reparation/byte av fastighetsförvaltaren att de kommer att debiteras kostnaden för reparationen.
 3. Om reparation inte är möjligt kan, efter beslut av styrelsen, föremålet bytas och Brf Mjölner 3 står för kostnaden om bytet ligger utanför hyresgästens ansvarsområde. Naturligt slitage skall föreligga.

Hyresgästen ansvarar själv för byte och underhåll av

 • Lysrör och glödlampor
 • Skärbräda i kök. Styrelsen hänvisar till IKEA
 • Golv
 • Väggar
 • Rensning av vask i kök och badrum

Föreningens ansvarsområde

 • Toalettsits, ugnsplåtar och lampkupor till kök och badrum byts när behov finns och naturligt slitage föreligger.
 • Spis, frys, kyl, fläkt och badrumsskåp repareras i första hand och bytes om reparation ej är möjlig.

Skadegörelse och misskötsel

Vid misstanke om skadegörelse eller misskötsel från hyresgästens sida skall kostnaden alltid faktureras hyresgästen. (Exempelvis sprickor i handfat och badkar.)

Aktuellt

 • På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skjuts årsstämman upp, vi återkommer med exakt datum.
 • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
 • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
 • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
 • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
 • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
 • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search