Felanmälningar

Renovering av badrum i hus 31 beräknas vara klart i början av oktober.

Ändring i hyreslägenheter

Vid misstanke om vattenskada vid rinnande kranar, element, toalettstol skall hyresgästen omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren för att undvika omfattande vattenskador.

Åtgärdsrutin vid fel

 1. Hyresgästen skall i första hand försöka åtgärda det som är trasigt/fel (t.ex. rensa avlopp och skruva åt skruvar i en glappande garderobsdörr).
 2. Det trasiga föremålet lagas av fastighetsförvaltaren. Om det ligger inom hyresgästens ansvarsområde informeras denne innan reparation/byte av fastighetsförvaltaren att de kommer att debiteras kostnaden för reparationen.
 3. Om reparation inte är möjligt kan, efter beslut av styrelsen, föremålet bytas och Brf Mjölner 3 står för kostnaden om bytet ligger utanför hyresgästens ansvarsområde. Naturligt slitage skall föreligga.

Hyresgästen ansvarar själv för byte och underhåll av

 • Lysrör och glödlampor
 • Skärbräda i kök. Styrelsen hänvisar till IKEA
 • Golv
 • Väggar
 • Rensning av vask i kök och badrum

Föreningens ansvarsområde

 • Toalettsits, ugnsplåtar och lampkupor till kök och badrum byts när behov finns och naturligt slitage föreligger.
 • Spis, frys, kyl, fläkt och badrumsskåp repareras i första hand och bytes om reparation ej är möjlig.

Skadegörelse och misskötsel

Vid misstanke om skadegörelse eller misskötsel från hyresgästens sida skall kostnaden alltid faktureras hyresgästen. (Exempelvis sprickor i handfat och badkar.)

Aktuellt

 • Föreningen kommer renovera badrum i ett antal hyresrätter under hösten, berörda boende får separat information. BRF Mjölner3 will refurbish bathrooms for tenants during this autumn/winter, those directly concerned will recieve separate information.
 • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
 • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
 • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
 • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
 • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
 • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search