Felanmälningar

En ny torktumlare är beställd till 4-timmars passet. Ingen mattvätt får ske i tvättstugan.

A new dryer is ordered for the four hour laundry slot. No carpets är to be washed in our machines.

Ändring i hyreslägenheter

Vid misstanke om vattenskada vid rinnande kranar, element, toalettstol skall hyresgästen omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren för att undvika omfattande vattenskador.

Åtgärdsrutin vid fel

 1. Hyresgästen skall i första hand försöka åtgärda det som är trasigt/fel (t.ex. rensa avlopp och skruva åt skruvar i en glappande garderobsdörr).
 2. Det trasiga föremålet lagas av fastighetsförvaltaren. Om det ligger inom hyresgästens ansvarsområde informeras denne innan reparation/byte av fastighetsförvaltaren att de kommer att debiteras kostnaden för reparationen.
 3. Om reparation inte är möjligt kan, efter beslut av styrelsen, föremålet bytas och Brf Mjölner 3 står för kostnaden om bytet ligger utanför hyresgästens ansvarsområde. Naturligt slitage skall föreligga.

Hyresgästen ansvarar själv för byte och underhåll av

 • Lysrör och glödlampor
 • Skärbräda i kök. Styrelsen hänvisar till IKEA
 • Golv
 • Väggar
 • Rensning av vask i kök och badrum

Föreningens ansvarsområde

 • Toalettsits, ugnsplåtar och lampkupor till kök och badrum byts när behov finns och naturligt slitage föreligger.
 • Spis, frys, kyl, fläkt och badrumsskåp repareras i första hand och bytes om reparation ej är möjlig.

Skadegörelse och misskötsel

Vid misstanke om skadegörelse eller misskötsel från hyresgästens sida skall kostnaden alltid faktureras hyresgästen. (Exempelvis sprickor i handfat och badkar.)

Aktuellt

 • Dokument till vår årsstämma finner du här.
 • Vår ekonomiska förvaltare heter Simpleko, mer information finns här.
 • Det är absolut förbjudet att låta sina djur uträtta sina behov i våra lokaler.
 • Anticimex hjälper oss få bukt med råttorna som dykt upp i området under förskolebygget, tack för hjälp med att stänga dörrar och inte mata fåglar från balkonger. Anticimex are exterminating rats here, thank you all for closing doors and not feeding birds from balconies.
 • Det är absolut förbjudet att elda i våra trappuppgångar. No fires are allowed in our common areas. Please do not use open flames or store anything in our stairwells or corridors.
 • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
 • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
 • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
 • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
 • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Sverige Parkering på här eller på telefon 0770-17 55 00. Se även www.lidret.se.

Search