Felanmälningar

Sopsugen är trasig. Kasta avfall i sopnedkastet tills det är fullt. Sopkärl kommer ställas ut vid Mjölnerbacken 43. Our waste disposal system is out of order. Use the garbage chutes as long as possible. When these are full you can dispose of garbage near Mjölnerbacken 43.

En port är trasig till garaget Lidret. Denna port ska vara stängd. Se löpande information på lidret.se

One gate to the garage is out of order. It must remain closed until fixed. See lidret.se for more information.

Ändring i bostadsrätt

När man bor i en bostadsrätt så är det alltid så att man har möjligheterna att förändra.
Det är viktigt att innan man påbörjar något i bostaden att man vet att man följer dom regler som finns.

Kommun och styrelse måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

Alla renoveringar måste anmälas till styrelsen. Ska du renovera badrum ersätter föreningen kostnad för golvbrunn och avloppsrör till stående stam. Det är viktigt att byta dessa vid renovering för att slippa onödig rivning av badrum vid stamrenoveringar.

Vad är väsentliga ändringar?

Är du osäker på om din planerade ändring är väsentlig är det ALLTID bäst att fråga styrelsen. Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Spiskåpa

När du bor i flerfamiljshus ska du ha en spiskåpa som saknar egen motor. Detta för att matoset från spiskåpor med motor hamnar i grannarnas lägenheter. Franke är en tillverkare som har ett antal lämpliga spiskåpor att välja på. Det finns andra också, det viktiga är att spiskåpor som ansluts på ventilationen saknar egen motor. Kolfilterfläkt med motor går bra så länge utblåset inte är anslutet på ventilationskanalen och bygger på lufttrycket.

Viktigt att veta

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens
våtrumskontroll (GVK).

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för
uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Byggavfall får inte belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar och gård.
Tänk på att i största möjliga mån inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå i portuppgången innan du sätter igång! 
Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar efter klockan 18.00 eller nätter.

Aktuellt

  • På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skjuts årsstämman upp, vi återkommer med exakt datum.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search