Felanmälningar

En ny torktumlare är beställd till 4-timmars passet. Ingen mattvätt får ske i tvättstugan.

A new dryer is ordered for the four hour laundry slot. No carpets är to be washed in our machines.

Ändring i bostadsrätt

När man bor i en bostadsrätt så är det alltid så att man har möjligheterna att förändra.
Det är viktigt att innan man påbörjar något i bostaden att man vet att man följer dom regler som finns.

Kommun och styrelse måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

Alla renoveringar måste anmälas till styrelsen. Ska du renovera badrum ersätter föreningen kostnad för golvbrunn och avloppsrör till stående stam. Det är viktigt att byta dessa vid renovering för att slippa onödig rivning av badrum vid stamrenoveringar.

Vad är väsentliga ändringar?

Är du osäker på om din planerade ändring är väsentlig är det ALLTID bäst att fråga styrelsen. Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Spiskåpa

När du bor i flerfamiljshus ska du ha en spiskåpa som saknar egen motor. Detta för att matoset från spiskåpor med motor hamnar i grannarnas lägenheter. Franke är en tillverkare som har ett antal lämpliga spiskåpor att välja på. Det finns andra också, det viktiga är att spiskåpor som ansluts på ventilationen saknar egen motor. Kolfilterfläkt med motor går bra så länge utblåset inte är anslutet på ventilationskanalen och bygger på lufttrycket.

Viktigt att veta

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens
våtrumskontroll (GVK).

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för
uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Byggavfall får inte belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar och gård.
Tänk på att i största möjliga mån inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå i portuppgången innan du sätter igång! 
Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar efter klockan 18.00 eller nätter.

Aktuellt

 • Dokument till vår årsstämma finner du här.
 • Vår ekonomiska förvaltare heter Simpleko, mer information finns här.
 • Det är absolut förbjudet att låta sina djur uträtta sina behov i våra lokaler.
 • Anticimex hjälper oss få bukt med råttorna som dykt upp i området under förskolebygget, tack för hjälp med att stänga dörrar och inte mata fåglar från balkonger. Anticimex are exterminating rats here, thank you all for closing doors and not feeding birds from balconies.
 • Det är absolut förbjudet att elda i våra trappuppgångar. No fires are allowed in our common areas. Please do not use open flames or store anything in our stairwells or corridors.
 • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
 • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
 • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
 • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
 • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Sverige Parkering på här eller på telefon 0770-17 55 00. Se även www.lidret.se.

Search