Felanmälningar

Styrelsen har fått information om annonser rörande andrahandsuthyrning på Mjölnerbacken. Eventuell andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Kontakta oss före du nappar på en sådan annons.

Förvaltning

Ekonomisk förvaltare

Från den 1 februari 2017 byter BRF Mjölner 3 ekonomisk förvaltare då delar av Deloitte går över till Agenta Förvaltning som från februari 2018 förvärvades av Riksbyggen och heter numera Förvaltning i Östersund AB. Du kontaktar kundtjänsten på:

kundtjanst@rbekonomi.se

tel 8.00-18.00    08-522 182 42

Fakturor skickas till:

Brf Mjölner 3
ID 24301
Box 1071
831 29 Östersund

och postadressen är:

Brf Mjölner 3
Box 84
831 21 Östersund

Fastighetsförvaltning

Delagott Förvaltning (Från 1 september 2017)

 

För felanmälan, se Fastighetsskötsel & Felanmälan

Aktuellt

  • Föreningen kommer renovera badrum i ett antal hyresrätter under hösten, berörda boende får separat information. BRF Mjölner3 will refurbish bathrooms for tenants during this autumn/winter, those directly concerned will recieve separate information.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search