Felanmälningar

Sopsugen är trasig. Kasta avfall i sopnedkastet tills det är fullt. Sopkärl kommer ställas ut vid Mjölnerbacken 43. Our waste disposal system is out of order. Use the garbage chutes as long as possible. When these are full you can dispose of garbage near Mjölnerbacken 43.

En port är trasig till garaget Lidret. Denna port ska vara stängd. Se löpande information på lidret.se

One gate to the garage is out of order. It must remain closed until fixed. See lidret.se for more information.

Trivselregler

                                   Allmänna utrymmen

Inga föremål får förvaras eller ställas i källargångar, vindsutrymmen eller trapphus. Att ställa upp privata saker i trapphusen medför ökad brandrisk och är förbjudet enligt Brandskyddsmyndigheten. Att lämna skräp eller grovsopor i allmänna utrymmen innebär också ökade kostnader för föreningen. Du kan lämna dina grovsopor till ReTuren.

 

                                   Störande ljud och aktiviteter

Vi är många som bor tillsammans i föreningen och vi måste visa hänsyn till varandra. Tänk därför på att försöka undvika många störande aktiviteter. Gör inga störande aktiviteter före 07.00 på vardagar och före klockan 09.00 på helgerna. Samma sak gäller efter klockan 22.00 och det gäller även aktiviteter ute på din balkong, din uteplats eller på vår gemensamma gård som kan upplevas som störande.

Om du blir störd av exempelvis höga ljud så försök kontakta den som stör och prata med personen. Ifall det inte ger något resultat får du ringa störningsjouren. Telefonnummer finner du på porttavlorna.

                                

                                 Balkonger och uteplatser

Grillning på balkong med kolgrill/engångsgrillar är inte tillåtet. Däremot får du med försiktighet använda elgrill eller gasolgrill.

Röker du på din balkong så tänkt på att röken lätt sugs in till grannars lägenheter.

Observera att det inte är tillåtet att ha balkonglådor, paraboler eller andra föremål hängande på utsidan av räcket utan ska placeras inåt för att undvika olyckor.

                                         

                                   Entrédörrar

Entrédörrarna ska alltid hållas stängda, dels för att skydda mot inbrott, men även för att hålla obehöriga och djur ute. Dessutom minskar energiförbrukningen.

                                         

                                           Nedskräpning

Kasta inte skräp och cigarettfimparpå marken. Du ska inte heller lägga ut mat på marken för det blir även föda för råttor. All nedskräpning medför ökad kostnad för föreningen och sämre trivsel för alla boende. Så håll rent och plocka upp e atfter dig.                                    

 

                                   Biltrafik in på gårdarna

Innan du kör in bilen på våra gårdar fundera på om du verkligen måste köra fram till porten. All trafik in på gårdarna/framför portarna är förbjuden med undantag för lastning och lossning under en kort tid. Därför bör du tänka till innan du kör in på gårdan/framför porten.

 

                                      Trivsel på gårdarna

Kolgrillning får ske på iordningställd plats (ex.utanför 34:ans nedre port) men lämna aldrig grillen utan uppsikt.

Bollspel på gårdarna är inte tillåtet.

Ha alltid hunden kopplad och undvik all rastning inne på våra gårdar.

 

 

Antagna 2015-08-20

Aktuellt

  • På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skjuts årsstämman upp, vi återkommer med exakt datum.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search