Felanmälningar

Sopsugen är trasig. Kasta avfall i sopnedkastet tills det är fullt. Sopkärl kommer ställas ut vid Mjölnerbacken 43. Our waste disposal system is out of order. Use the garbage chutes as long as possible. When these are full you can dispose of garbage near Mjölnerbacken 43.

En port är trasig till garaget Lidret. Denna port ska vara stängd. Se löpande information på lidret.se

One gate to the garage is out of order. It must remain closed until fixed. See lidret.se for more information.

Sopsug

Våra sopnedkast är anslutna till Envacs sopsugsystem. Kasta endast väl förslutna påsar med hushållsavfall som går ner i sopnedkastet utan problem. Fylls påsen för mycket finns risk att den fastnar och försluts den inte ordentligt sprids avfallet i systemet. Exempelvis pizzakartonger lämnas på återvinningsstationen i Rissne centrum.

Felanmälan ska omgående ske till vår ordinarie fastighetsskötare, se aktuella kontaktuppgifter på informationstavlor i trapphus. Fastighetsskötare tar då kontakt med Envac.

Vid stopp får avfall ej lämnas i trapphus. Gå högre upp i huset och kasta soporna, alternativt gå till en annan trappuppgång i föreningen där det inte är stopp tills problemet är löst.

Aktuellt

  • På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skjuts årsstämman upp, vi återkommer med exakt datum.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search