Felanmälningar

Behandla våra hissar varsamt, pressa inte upp dörren om du inte hinner med hissen. Alla skador på hissarna debiteras föreningen. Därmed drabbas vi alla av både dessa kostnader och hissar som inte går använda.

Sopsug

Våra sopnedkast är anslutna till Envacs sopsugsystem. Kasta endast väl förslutna påsar med hushållsavfall som går ner i sopnedkastet utan problem. Fylls påsen för mycket finns risk att den fastnar och försluts den inte ordentligt sprids avfallet i systemet. Exempelvis pizzakartonger lämnas på återvinningsstationen i Rissne centrum.

Felanmälan ska omgående ske till vår ordinarie fastighetsskötare, se aktuella kontaktuppgifter på informationstavlor i trapphus. Fastighetsskötare tar då kontakt med Envac.

Vid stopp får avfall ej lämnas i trapphus. Gå högre upp i huset och kasta soporna, alternativt gå till en annan trappuppgång i föreningen där det inte är stopp tills problemet är löst.

Aktuellt

  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search