Felanmälningar

Renovering av badrum i hus 31 beräknas vara klart i början av oktober.

Sopsug

Våra sopnedkast är anslutna till Envacs sopsugsystem. Kasta endast väl förslutna påsar med hushållsavfall som går ner i sopnedkastet utan problem. Fylls påsen för mycket finns risk att den fastnar och försluts den inte ordentligt sprids avfallet i systemet. Exempelvis pizzakartonger lämnas på återvinningsstationen i Rissne centrum.

Felanmälan ska omgående ske till vår ordinarie fastighetsskötare, se aktuella kontaktuppgifter på informationstavlor i trapphus. Fastighetsskötare tar då kontakt med Envac.

Vid stopp får avfall ej lämnas i trapphus. Gå högre upp i huset och kasta soporna, alternativt gå till en annan trappuppgång i föreningen där det inte är stopp tills problemet är löst.

Aktuellt

  • Föreningen kommer renovera badrum i ett antal hyresrätter under hösten, berörda boende får separat information. BRF Mjölner3 will refurbish bathrooms for tenants during this autumn/winter, those directly concerned will recieve separate information.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search