Felanmälningar

Renovering av badrum i hus 31 beräknas vara klart i början av oktober.

Passersystem

Aptus/passerbrickor, olika utseende samma funktion

Olika utseenden men  samma funktion

Varje lägenhet har som standard två stycken passerbrickor, även kallade aptusbrickor. Med passerbrickan kan ni öppna dörrar till portarna 31-34 och tvättstuga samt använda för att åka med terränghissen vid trappen mellan kyrkan och Mjölnerbacken.

Borttappad passerbricka och nybeställning

Om ni tappat bort er passerbricka skall ni snarast kontakta styrelsen för att spärra er bricka för användning. Om ni behöver flera brickor beställer ni det lättast genom att maila till styrelsen@mjolner3.se.

Vid beställning ange namn, internt lägenhetsnummer, samt antal brickor som önskas. Extra passerbrickor kostar för närvarande 250:- och betalas via faktura.

Porttelefon

pteleGenom att hålla upp passerbrickan mot porttelefonens knappsats öppnas dörren. Besökare använder, med fördel, porttelefonens telefonbok för att komma in. De följer då anvisningarna på skärmen, bläddrar sig till namnet på den person som de ska besöka, och trycker på knappen intill. Porttelefonen ringer då upp er varvid ni svarar i telefonen, talar med er besökare och medger tillträde genom att trycka ”*” alternativt ”5” på telefonen. Om ni vill neka tillträde trycker ni ”#”. Observera att ni måste ha en tonvalstelefon för att kunna öppna dörren via er telefon. Finns inte ditt namn i porttelefonens telefonbok, eller om du vill ändra telefonnummer, kontakta styrelsen. För handbok till porttelefonen klicka här.

 

Aktuellt

  • Föreningen kommer renovera badrum i ett antal hyresrätter under hösten, berörda boende får separat information. BRF Mjölner3 will refurbish bathrooms for tenants during this autumn/winter, those directly concerned will recieve separate information.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search