Felanmälningar

Renovering av badrum i hus 31 beräknas vara klart i början av oktober.

Skadedjur/Småkryp/Ohyra

Ser du getingbon eller har problem med annan ohyra kontakta Anticimex. Anticimex nås på 08-517 633 00. Beskriv ditt problem och säg att du bor i BRF Mjölner 3 och att vi är försäkrade via Brandkontoret.

Matning av fåglar är endast tillåten i begränsad omfattning på gårdarna med talgboll.

Problem med ohyra i lägenheter ökar, främst p.g.a. ökat resande som ger ohyran möjlighet att följa med i packningen hem.

 

Aktuellt

  • Föreningen kommer renovera badrum i ett antal hyresrätter under hösten, berörda boende får separat information. BRF Mjölner3 will refurbish bathrooms for tenants during this autumn/winter, those directly concerned will recieve separate information.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search