Felanmälningar

Behandla våra hissar varsamt, pressa inte upp dörren om du inte hinner med hissen. Alla skador på hissarna debiteras föreningen. Därmed drabbas vi alla av både dessa kostnader och hissar som inte går använda.

Skadedjur/Småkryp/Ohyra

Ser du getingbon eller har problem med annan ohyra kontakta Anticimex. Anticimex nås på 08-517 633 00. Beskriv ditt problem och säg att du bor i BRF Mjölner 3 och att vi är försäkrade via Brandkontoret.

Matning av fåglar är endast tillåten i begränsad omfattning på gårdarna med talgboll.

Problem med ohyra i lägenheter ökar, främst p.g.a. ökat resande som ger ohyran möjlighet att följa med i packningen hem.

 

Aktuellt

  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search