Felanmälningar

Renovering av badrum i hus 31 beräknas vara klart i början av oktober.

Lägenhetsförråd

Till alla lägenheter hör ett lägenhetsförråd. De flesta förråden finns i husens källare, men det finns också vissa lägenheter där förrådet är inne i lägenheten. Lägenhetsförrådet har samma nummer som ditt interna lägenhetsnummer. Förrådet skall hållas låst med hänglås.

I vissa förråd finns det en lucka för rökventilation. Även de fönster som finns på vissa ställen i källaren är avsedda för rökventilation.
Dessa luckor och fönster får inte blockeras och av brandsäkerhetsskäl är det mycket viktigt att gångarna utanför källarförråden hålls tomma på saker.

Om det finns saker som står i gångarna kommer det att tas bort vid regelbundna kontroller men medför också onödiga kostnader för föreningen.

 

forrad

Aktuellt

  • Föreningen kommer renovera badrum i ett antal hyresrätter under hösten, berörda boende får separat information. BRF Mjölner3 will refurbish bathrooms for tenants during this autumn/winter, those directly concerned will recieve separate information.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search