Felanmälningar

En ny torktumlare är beställd till 4-timmars passet. Ingen mattvätt får ske i tvättstugan.

A new dryer is ordered for the four hour laundry slot. No carpets är to be washed in our machines.

Fastighetsbox (post)

Ta bort / lägga till namn

– Kontakta styrelsen, förslagsvis styrelsen@mjolner3.se alternativt se porttavlor. Ingen egen märkning på boxen. Siffrorna under namnen är lantmäteriets lägenhetsnummer följt av ditt interna lägenhetsnummer.

Ej reklam / Inga gratistidningar

– Din box har en vändbar skylt där det på ena sidan står ”Reklam tack” och på den andra ”Ej reklam tack”. Skulle skylten försvinna kontakta styrelsen så ordnar vi en ny.

– Vill du inte få gratistidningar kan du få en magnetisk skylt med budskapet att man inte vill ha sådana tidningar. Kontakta styrelsen så sätter vi en sådan skylt på din box.

– Samhällsinformation, t.ex. information från kommunen, politiska partier och ideella föreningar lyder under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen vilket gör att du inte kan välja bort att få den.

Försändelser som inte får plats i fastighetsboxen

– Vi har utrustad våra boxar med två st paketboxar i varje port som rymmer större försändelser än normalt.

1. Brevbäraren lägger ditt paket i en av paketboxarna och nyckeln till paketboxen innehållande ditt paket lägger brevbäraren i din box.

2. Du öppnar paketboxen, tar ditt paket, och lägger tillbaka nyckeln genom inkastet för den paketbox nyckeln tillhör. Både nyckel och paketboxar är tydligt uppmärkta med ”1” och ”2”.

Ta aldrig hem nyckeln till en paketbox!

Överlåtelse av lägenhet

– När du flyttar ska nycklarna överlämnas till nya boende precis som idag med nyckeln till källargångar/cykelrum (boendenyckeln) och passerbrickorna.

Borttappade nycklar

– Tappar du bort alla 3 nycklar måste låset bytas till en kostnad av 250:- . Kontakta styrelsen.

Varför tomma boxar?

31:an har medvetet fått fler boxar än vad det idag finns lägenheter. Ifall förskolan en dag flyttar och vi väljer att göra om lokalen till bostäder kommer troligen ingångarna vara från 31:an. I 32:an finns ett fack över av samma anledning.

I 33:an kommer föreningen under 2015 få en permanent adress och egen box istället för att adressen ändras beroende på styrelsens sammansättning.

Aktuellt

 • Dokument till vår årsstämma finner du här.
 • Vår ekonomiska förvaltare heter Simpleko, mer information finns här.
 • Det är absolut förbjudet att låta sina djur uträtta sina behov i våra lokaler.
 • Anticimex hjälper oss få bukt med råttorna som dykt upp i området under förskolebygget, tack för hjälp med att stänga dörrar och inte mata fåglar från balkonger. Anticimex are exterminating rats here, thank you all for closing doors and not feeding birds from balconies.
 • Det är absolut förbjudet att elda i våra trappuppgångar. No fires are allowed in our common areas. Please do not use open flames or store anything in our stairwells or corridors.
 • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
 • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
 • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
 • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
 • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Sverige Parkering på här eller på telefon 0770-17 55 00. Se även www.lidret.se.

Search