Felanmälningar

Sopsugen är trasig. Kasta avfall i sopnedkastet tills det är fullt. Sopkärl kommer ställas ut vid Mjölnerbacken 43. Our waste disposal system is out of order. Use the garbage chutes as long as possible. When these are full you can dispose of garbage near Mjölnerbacken 43.

En port är trasig till garaget Lidret. Denna port ska vara stängd. Se löpande information på lidret.se

One gate to the garage is out of order. It must remain closed until fixed. See lidret.se for more information.

Fastighetsbox (post)

Ta bort / lägga till namn

– Kontakta styrelsen, förslagsvis styrelsen@mjolner3.se alternativt se porttavlor. Ingen egen märkning på boxen. Siffrorna under namnen är lantmäteriets lägenhetsnummer följt av ditt interna lägenhetsnummer.

Ej reklam / Inga gratistidningar

– Din box har en vändbar skylt där det på ena sidan står ”Reklam tack” och på den andra ”Ej reklam tack”. Skulle skylten försvinna kontakta styrelsen så ordnar vi en ny.

– Vill du inte få gratistidningar kan du få en magnetisk skylt med budskapet att man inte vill ha sådana tidningar. Kontakta styrelsen så sätter vi en sådan skylt på din box.

– Samhällsinformation, t.ex. information från kommunen, politiska partier och ideella föreningar lyder under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen vilket gör att du inte kan välja bort att få den.

Försändelser som inte får plats i fastighetsboxen

– Vi har utrustad våra boxar med två st paketboxar i varje port som rymmer större försändelser än normalt.

1. Brevbäraren lägger ditt paket i en av paketboxarna och nyckeln till paketboxen innehållande ditt paket lägger brevbäraren i din box.

2. Du öppnar paketboxen, tar ditt paket, och lägger tillbaka nyckeln genom inkastet för den paketbox nyckeln tillhör. Både nyckel och paketboxar är tydligt uppmärkta med ”1” och ”2”.

Ta aldrig hem nyckeln till en paketbox!

Överlåtelse av lägenhet

– När du flyttar ska nycklarna överlämnas till nya boende precis som idag med nyckeln till källargångar/cykelrum (boendenyckeln) och passerbrickorna.

Borttappade nycklar

– Tappar du bort alla 3 nycklar måste låset bytas till en kostnad av 250:- . Kontakta styrelsen.

Varför tomma boxar?

31:an har medvetet fått fler boxar än vad det idag finns lägenheter. Ifall förskolan en dag flyttar och vi väljer att göra om lokalen till bostäder kommer troligen ingångarna vara från 31:an. I 32:an finns ett fack över av samma anledning.

I 33:an kommer föreningen under 2015 få en permanent adress och egen box istället för att adressen ändras beroende på styrelsens sammansättning.

Aktuellt

  • På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skjuts årsstämman upp, vi återkommer med exakt datum.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search