Felanmälningar

Sopsugen är trasig. Kasta avfall i sopnedkastet tills det är fullt. Sopkärl kommer ställas ut vid Mjölnerbacken 43. Our waste disposal system is out of order. Use the garbage chutes as long as possible. When these are full you can dispose of garbage near Mjölnerbacken 43.

En port är trasig till garaget Lidret. Denna port ska vara stängd. Se löpande information på lidret.se

One gate to the garage is out of order. It must remain closed until fixed. See lidret.se for more information.

Brandsäkerhet

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut.
Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.
brand

Gör så här om det börjar brinna:

♥ Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.

♥ Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

♥ Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

♥ Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas.
Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Utöver brandvarnare rekommenderar vi att du tar steget fullt ut och skaffar dig ett Brandsäkert hem.

Dessa sex steg behövs för att uppnå ett Brandsäkert hem:

 1. Driftsäkert brandvarnarsystem
 2. Pulversläckare 6 kg, klass 43A 233BC
 3. Brandfilt, storlek 120 x 180 cm
 4. Automatisk övervakning av köksspisen
 5. Informationsmaterial
 6. Utbildning

Vi rekommendera också att ni går denna gratis kurs på webben för att öka kunskapen och säkerheten i ditt hem genom länken här

 

Föreningen har samarbete med Svensk Brandskyddsplanering, se deras hemsida här.

Brandskydd för bostadsrättsföreningar.

Aktuellt

 • På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten skjuts årsstämman upp, vi återkommer med exakt datum.
 • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
 • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
 • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
 • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
 • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
 • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search