Felanmälningar

Renovering av badrum i hus 31 beräknas vara klart i början av oktober.

Avflyttning

Lämna lägenheten väl städad. Det gäller även källarförråd som ska vara tömt och sopat.

Ett särskilt informationsblad, att användas inför flytt, finns att hämta hos styrelsen.
Detta informationsblad är till Din hjälp inför besiktningen som görs vid avflyttning från hyreslägenhet.

Glöm inte att anmäla ut- och inflyttning till din el-leverantör i tid innan flyttlasset går. Kontakta din el-leverantör för mer information.
Uppgift om vilket elnätsbolag du har finns på din senaste faktura.

flytta

Aktuellt

  • Föreningen kommer renovera badrum i ett antal hyresrätter under hösten, berörda boende får separat information. BRF Mjölner3 will refurbish bathrooms for tenants during this autumn/winter, those directly concerned will recieve separate information.
  • Riksbyggen förvärvade vår ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning AB i februari 2018, nu förändras kontaktvägar och bolagsnamnet till Förvaltning i Östersund AB.
  • Lämna inte entrédörrar öppna så minskar vi risken för ovälkomna besökare och underlättar för städaren.
  • Felanmälan av sopsug görs till vår fastighetsskötare, se kontaktuppgifter i trapphus.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus och utanför ditt eget förråd.
  • Vänligen mata inte fåglar eller lämna mat ute så vi slipper råttor.
  • Behöver du fler Aptusbrickor kontakta styrelsen.
  • Anmäl intresse av bil- eller MC-parkering till Bredablick på info@bblick.se eller på telefon 08-409 040 39. Se även www.lidret.se.

Search